logo

na
 V K B
na
 Paul Jönska Gården
na
 Husets historik
 Virtuell trädgårdsrunda
 Sophiamöllan
na
 Sjöfartsmuseet
na
na
na
na
na
 Valborgsbålet
na
 Nationaldagen
na
 Vikenfesten
na
 Byaluren
na
na
na
na
na
 Viken Aktuellt
na
 Vikenpromenader
na
 Kort m.m.
na
 Länkar
na
 Hem
na

Paul Jönska Trädgården


Paul Jönska trädgården lär vara den första i Viken som anlagts av en yrkesman. Den tidiga beskrivningen talar om slingrande gångar kantade av buxbom. I början av 1980-talet började rekonstruktionen av trädgården. Det var trädgårdsentusiasten Bengt Carlheim-Gyllenskiöld som åtog sig ansvaret för det mödosamma arbetet. Han hade god hjälp av bland andra landskapsarkitekt Ulrich Neuhaus under vars ledning man gjorde en uppmätning av trädgården. Växtidentifiering genomfördes, överlevande trädgårdsväxter grävdes upp och fyndplatserna markerades på den nya ritningen.

Under restaureringsarbetet då den 1000 m² stora trädgården grävdes upp fann man spåren efter det gamla gångsystemet och det sexkantiga stengolvet till det gamla lusthuset.

1981 sattes potatis på hela tomten och efter skörden vidtog plantering av 1200 buxbomsplantor, som senare sticklingförökades till dubbla antalet, samt återplantering av de gamla uppgrävda växterna. Ytterligare tidsenligt växtmaterial har senare tillförts trädgården.

2005 genomfördes en ny omarbetning av trädgården enligt en skötselplan av trädgårdsarkeolog Marie Hansson. Syftet var att underlätta skötseln och samtidigt ge en historiskt mer korrekt bild av en trädgård från förra sekelskiftet. Kryddgården har ersatts av ett rosenkvarter med olika sorter av gamla rosor efter förslag av rosexperten Lars-Åke Gustavsson. Kryddväxterna har planterats in tillsammans med perennerna i de olika rabatterna så som det var vanligt i gamla skånska trädgårdar.

Paul Jönska trädgården har idag många klassiska växter vars ursprung är djupt förankrat i den skånska trädgårdskulturen.


Paul Jönska Gården Paul Jönska Gården Paul Jönska Gården