logo

Vikens Kultur- och Byaförening

na
 V K B
na
 Paul Jönska Gården
na
 Sophiamöllan
na
 Sjöfartsmuseet
na
na
na
na
na
 Valborgsbålet
na
 Nationaldagen
na
 Vikenfesten
na
 Byaluren
na
na
na
na
na
 Viken Aktuellt
na
 Vikenpromenader
na
 Kort m.m.
na
 Länkar
na
na
na
na
na
na
English, please English version
Information om Viken Viken kultur & sevärdheter
Sol och bad nyheter Badhytter
rumsförmedling Rumsförmedling
Elavtal Elavtal
vikens röda kors krets Vikens RK Krets


Visa större karta

webbmaster VKB
Kontakta VKB
cross browser testad

Vikenfesten 2014

vikenfesten.seInför Valborgsbålet
Brännbart trädgårdsavfall kan nu läggas på markerat
område norr om hamnpirenVKB

Inte så länge till får vi se den gröna Smileyn vid korsningen Prästavägen/Höganäsvägen.
Till hösten lär det bi en rondell med tillhörande utsmyckning!
Lite spännande att se vad det blir!
Foto: Olle Bogren


Idéer till utsmyckning av den blivande rondellen vid Fortet.

Höganäs kommun förslag: Harry Oxenblås keramik 1

Höganäs kommun förslag: Harry Oxenblås keramik 2

Vikenbornas alternativa förslag!

Förslag 1

Förslag 2

Förslag 3Hemsidan har uppdaterats med följande information

 

Idéer till utsmyckning av den blivande rondellen vid Fortet.
(se ovan)

 

5 mars
VKB Årsmöte kl. 19 Hemgården
Öresundskraft och Höganäs Energi kommer till Årsmötet och informerar om fortsatt utbyggnad av fibernätet i Viken.

 

Byaluren 39

 

VKB:s Styrelseprotokoll 13 11 13

 

Om Elavtalet:
OBSERVERA det går att ansluta sig till avtalet under hela perioden, dock senast 2016-09-30.
Alla som anmält sig senast 2013-12-30 blir anslutna från 1 jan 2014.

 

VKB:s Höstmötesprotokoll 2013

 

Nu är det dags för förnyelse av elavtalet för medlemmar i Vikens Kultur- och Byaförening.
Under de senaste tre åren har elavtalet (poolavtalet) gett lägre priser jämfört med Öresundskrafts Fastpris men något högre pris än vid helt rörligt elpris.

Detta efter en skarpt fallande pristrend för el pga av höga vattenstånd, starkare krona, billligare kol, billigare utsläppsrätter, kärnkraft i god produktion och en fallande efterfrågan på el från industrin.
VKB erbjuds nu att teckna ett ramavtal för sina medlemmar med Ö-kraft under perioden 2014-2016.

Detta kommer att ske under tredje kvartalet 2013.

Avtalsformuläret är bifogat höstens nr av Byaluren, fyll i det, betala medlemsavgiften till VKB för 3 år, 600 kr, och lämna formuläret och kvittot på medlemsavgiften till någon i VKB:s styrelse:

Tuve Nilsson
Bygatan 64
263 61 Viken

Anders Forsgren
Bovetevägen 21
263 62 Viken

eller Karin Ullström
Grundstengatan 19
263 65 Viken

Man kan även skicka till VKB
Box 108
263 03 Viken

Det är ett Pool-el-avtal, likadant som de tre senaste åren. Det ger medlemmarna en jämnare prisnivå.
Priset sätts månad för månad och kan ses på VKB hemsida.
Årsavgiften till Ö-kraft är bortförhandlad och avtalet är bindande.
Tuve Nilsson

AVTALSFORMULÄRET

 

VKB:s Styrelseprotokoll 13 09 04

 

Vikens Sjöfartsmuseum mini utställning
De danska judarnas flykt över Öresund 1943 (särskild broschyr)

 

VKB:s Styrelseprotokoll 13 07 30

 

NYTT RAMAVTAL FÖR PERIODEN 1 JAN 2014 -31 DEC 2016 tecknat med Öresundskraft.

 

VKB:s Styrelseprotokoll 13 05 28

 

Björn Landfeldts nationaldags tal

 

VKB:s årsmötesprotokoll 2013

 

VKB:s Styrelseprotokoll 13 02 06

VKB:s Styrelseprotokoll 12 11 07

Protesterna från Vikenborna fick entreprenören att dra tillbaka sitt förslag med höghus.
Kommunens planavdelning tar fram ett nytt. Samråd kommer troligen sent under våren.
/T. Nilsson

Kommentarer från Vikens föreningar till Detaljplan för Viken26:15 och angränsande fastigheter längs Karlfältsvägen

Din åsikt är mycket viktig för Vikens framtid
Yttrande över förslaget till detaljplan över Viken
Södra Viken

Viken
Fördjupning av översiktsplan för Höganäs Kommun
Antagen av kommunfullmäktige den 17 april 2008
Laga kraft den 21 maj 2008
Planavdelningen i juni 2008
Del 1
Del 2

Namninsamling

Södra Viken, Höghus ??

Kerstin Thurdins nationaldags tal

Stina Hagmans vårtalVKBs bankgironr. 5705 - 4108 © Allt material (text, bild, grafiska element) för www.vikensbyaforening.se är copyright upphovsmannen och Vikens Kultur- och Byaförening.
Det material som fritt får laddas ned får EJ ändras eller bearbetas och det ska tydligt framgå vem som är upphovsman.

Vikens Kultur- och Byaförening  -  Box 108  -  263 03  Viken  -  Kontakta VKB